Home » Ubytovanie a stravovanie » Stravovanie

Stravovanie

Stravovanie je zabezpečené u p. Heleny Rusňákovej  formou donášky jedla do výdajne v priestoroch VŠ, resp. pri malom počte stravníkov  v prevádzke na Šafárikovej ulici č. 3  (bývalá budova Strednej zdravotníckej školy)

Jedáleň \”Ako doma\”