Aktuality

Súťaž pre študentov Ošetrovateľstva

medgames and nurses 2019_propozicie_osetrovatelstvo megames and nurses 2019_plagat

Dočítať sa viac...

Smernica o poplatkoch na ak. rok 2019/2020

Smernica o poplatkoch 1-2019

Dočítať sa viac...

STABILIZAČNÁ PôŽIČKA

Stabilizačná pôžička pre študijný program ošetrovateľstvo v dennej forme bakalárskeho stupňa pre študentov a absolventov pre akademický rok 2018/2019 Národná rada Slovenskej republiky dňa 10. mája 2019 schválila novelu zákona č. 396/2012 Z.z. o Fonde na podporu vzdelávania v znení neskorších predpisov, ktorou boli okrem iného zavedené do praxe aj tzv. stabilizačné pôžičky pre študentov vybraných študijných programov vysokých […]

Dočítať sa viac...

Humanitárna pomoc pre diecéznu charitu v Rožňave

Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek, Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety bl. Sáry Salkaházi Rožňava, Mesto Zvolen, Regionálna komora sestier a pôrodných asistentiek Zvolen organizovala 08.03.2018 – 09.03.2018 III. Vedeckú konferenciu pôrodných asistentiek s medzinárodnou účasťou – Pôrodná asistencia-šanca na zmenu? Nad konferenciou prevzali záštitu minister zdravotníctva JUDr. Ing. Tomáš Drucker, Ing. […]

Dočítať sa viac...

OZNAM PRE ŠTUDENTOV II. STUPŇA – externá forma

OZNAM pre študentov II.stupňa

Dočítať sa viac...

Ponuka vzdelávania

VYSOKÁ ŠKOLA ZDRAVOTNÍCTVA A SOCIÁLNEJ PRÁCE sv. ALŽBETY, N.O. INŠTITÚT ĎALŠIEHO VZDELÁVANIA SOCIÁLNYCH PRACOVNÍKOV P.O.BOX 104, Palackého 1, 811 02 Bratislava  PONUKA Vážené kolegyne, Vážení kolegovia, dovoľujem si Vás osloviť s ponukou akreditovaných vzdelávacích programov, ktoré plánujeme otvoriť v 1. polroku 2018:  „Supervízia v pomáhajúcich profesiách“  „Manažment kvality v sociálnych službách“  „Mediátor“ „Sociálno-psychologický výcvik“ „Krízová intervencia“  „SOCIOTERAPIA“ v spolupráci so […]

Dočítať sa viac...