Aktuality

Motivačné štipendiá

pokyn MPŠAR18-19,d Ziad. o priznanie MPŠ18-19,2

Dočítať sa viac...

Medzinárodná vedecká konferencia

0

Medzinárodná vedecká  konferencia, pri príležitosti 10. výročia založenia detašovaného pracoviska bl. Sáry Salkaházi v Rožňave Správa o konaní vedeckej konferencie a akadémie     

Dočítať sa viac...

O Z N A M

Oznamujem všetkým študentom, že od 23.10.2019 bude v pracovných dňoch  peší vstup do areálu cez malú bránku z ul. Kósu Schoppera od 7,00 – 16,00. Po tomto čase budete môcť opustiť areál cez malú bránku na ulicu Lipovú (pri raňajkárni).  V sobotu bude vchod do areálu iba z ul. Lipovej a to od 7,00-18,00. Autami […]

Dočítať sa viac...

Súťaž pre študentov Ošetrovateľstva

medgames and nurses 2019_propozicie_osetrovatelstvo megames and nurses 2019_plagat

Dočítať sa viac...

Harmonogram blokov výučby na akademický rok 2019/2020

Bloky výučby na web –  v akademickom roku 2019/2020 – aktualizované 28.9.2019   Harmonogram blokov výučby v AR 2019-2020

Dočítať sa viac...

Smernica o poplatkoch na ak. rok 2019/2020

Smernica o poplatkoch 1-2019

Dočítať sa viac...