Aktuality

Pracovná ponuka pre absolventov magisterského stupňa v odbore “SOCIÁLNA PRÁCA”

Zamestnávateľ:        Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava, miesto výkonu práce Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, Gen. Viesta 1103/4, 050 01 Revúca Organizačný útvar:  odbor sociálnych vecí a rodiny , oddelenie sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately Funkcia:                     samostatný radca –  štátna služba Doba trvania:            doba určitá na zastupovanie zamestnanca, po ukončení zastupovania možnosť následného zaradenia na pracovné miesto […]

Dočítať sa viac...

Pomoc Ukrajine

Vážení študenti, mesto Rožňava sa pripája  k  pomoci  ukrajinským utečencom. Zdieľajte  nižšie uvedený formulár na rôzne druhy pomoci a v rámci možností vás prosíme všetkých o jeho  zdieľanie. ďakujeme   https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScjxQt12ig0eOCzAWQo6EhEG9jIb0hJcVJK4UsBOXL-auMQhQ/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0

Dočítať sa viac...

prednášky a skúšky cez WEBEX

Pokyny pre prihlásenie sa do WEBEXu – pedagógovia webex pre študentov linky k ročníkovým učebniam

Dočítať sa viac...

RIGORÓZNE KONANIE NA NAŠOM PRACOVISKU

Oznamujem záujemcom o rigorózne konanie v odbore “Sociálna práca”  a “Ošetrovateľstvo”, že  prihlášky  na rigorózne skúšky si môžu podávať  priebežne počas celého roka.  Postupujte  prosím nasledovne: Spolu so   “Žiadosťou o zaradenie na rigorózne konanie”  (Smernica č. 2/2015 – pre odbor Sociálna práca  a Smernica č. 3/2015 – pre odbor Ošetrovateľstvo)  zašlite aj  “Nahlásenie témy […]

Dočítať sa viac...

PRIJÍMACIE KONANIE NA AKADEMICKÝ ROK 2022/2023

PODMIENKY PRIJATIA NA DETAŠOVANOM PRACOVISKU V ROŽŇAVE Nezdravotnícke-programy-2022-2023   (Sociálna práca) – prihlášky podané do 31.3.2022 Nezdravotnícke-programy-2022-2023 po 31.3.2022   (Sociálna práca) – prihlášky podané po 31.3.2022 Zdravotnícke programy 2022-2023 (Ošetrovateľstvo)   potvrdenie-o-zdr.-spôsobilosti – pre zdravotnícke odbory   prihláškya podané do 31.3.2022 prílohy k prihláške Zdravotnícke-programy-2022-2023 po 31.3.2022   (Ošetrovateľstvo) prihlášky podané po 31.3.2022 Smernica rektora o poplatkoch 2022-2023 Prihláška na Bc. […]

Dočítať sa viac...

Novodobé dejiny našej Alma mater z pera doc. ThLic. Petra Lacu, PhD.

V týchto dňoch vychádza publikácia, ktorá mapuje novodobé dejiny Vysokej školy zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, n.o. Bratislava a desaťročné fungovanie detašovaného pracoviska bl. Sáry Salkaháziovej v Rožňave.   Z novodobých dejín VŠZaSP sv. Alžbety Obsah publikácie

Dočítať sa viac...