Aktuality

O Z N A M

Oznamujem všetkým študentom, že od 23.10.2019 je v pracovných dňoch  peší vstup do areálu cez malú bránku z ul. Kósu Schoppera od 7,00 – 16,00. Po tomto čase budete môcť opustiť areál cez malú bránku na ulicu Lipovú (pri raňajkárni).  V sobotu bude vchod do areálu iba z ul. Lipovej a to od 7,00-18,00.  Do areálu je […]

Dočítať sa viac...

Harmonogram akademického roka 2020/2021

Harmonogram blokov výučby v AR 2020-2021

Dočítať sa viac...

Možnosti štúdia na detašovanom pracovisku v Rožňave v akademickom roku 2020/2021

V akademickom roku 2020/2021 sa na Vysokej škole zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, DP bl. Sáry Salkaháziovej v Rožňave   o t v á r a    štúdium v odboroch: Fyziologická a klinická výživa  – bakalársky stupeň, forma denná, metóda                                  […]

Dočítať sa viac...

Celoslovenská konferencia Sekcia ambulantných sestier a pôrodných asistentiek

Program X. Celoslovenská konferencia Sekcie ambulantných SaPA marec 2020

Dočítať sa viac...

RIGORÓZNE KONANIE NA NAŠOM PRACOVISKU

Oznamujem záujemcom o rigorózne konanie v odbore “Sociálna práca”  a “Ošetrovateľstvo”, že  prihlášky  na rigorózne skúšky si môžu podávať  priebežne počas celého roka.  Postupujte  prosím nasledovne: Spolu so   “Žiadosťou o zaradenie na rigorózne konanie”  (Smernica č. 2/2015 – pre odbor Sociálna práca  a Smernica č. 3/2015 – pre odbor Ošetrovateľstvo)  zašlite aj  “Nahlásenie témy […]

Dočítať sa viac...

Medzinárodná vedecká konferencia

0

Medzinárodná vedecká  konferencia, pri príležitosti 10. výročia založenia detašovaného pracoviska bl. Sáry Salkaházi v Rožňave Správa o konaní vedeckej konferencie a akadémie     

Dočítať sa viac...