Aktuality

Konzultácie k záverečným prácam v ak. roku 2021/2022

Konzultačné-hodiny-pedagogických-pracovníkov-na-ZS-AR-2021-2022

Dočítať sa viac...

Organizácia výučby s ohľadom na epidemiologickú situáciu

ORGANIZÁCIA VÝUČBY V AKADEMICKOM ROKU 2021-2022 Výučba v zimnom semestri bude prebiehať kombinovane s dôrazom na prezenčnú výučbu v režime OTP (očkovaní, testovaní, po prekonaní covid). Prijaté opatrenia vychádzajú z Covid Automatu zverejneného Úradom verejného zdravotníctva SR, zohľadňujúceho lokálnu epidemickú situáciu. Priebežne sú aktualizované. Podmienkou účasti  študentov na prezenčnej forme výučby je, že musia spĺňať […]

Dočítať sa viac...

Predpokladaný zápis do 1. ročníka v magisterskom stupni v odbore Sociálna práca

Vážení uchádzači, oznamujem Vám, že predpokladaný zápis na štúdium v odbore Sociálna práca – magisterský stupeň, bude v mesiaci november 2021. V prípade akýchkoľvek otázok ohľadom štúdia volajte počas pracovných dní v čase od 8,00-12,30 na tel. číslo 0911 667 144 – Mgr. Sústriková, asistentka DP VŠZaSP bl. Sáry Salkaházi v Rožňave   Ďakujem za […]

Dočítať sa viac...

HARMONOGRAM AKADEMICKéHO ROKA 2021/2022

Harmonogram-organizácie-priebehu-a-ukončenia-akademického-roka-2021-20221    Harmonogram organizácie výučby v akademickom roku 2021-202   Smernica o poplatkoch 2021-2022

Dočítať sa viac...

termíny administratívnych zápisov v akademickom roku 2021/2022

Smernica o poplatkoch 2021-2022   Administratívne zápisy v akademickom roku 2021/2022 dátum ročník/stupeň forma odbor čas miestnosť 06.09.2021 2.Bc. externá sociálna práca 8,30 učebňa č. 110 3.Bc. externá sociálna práca 9,30 4.Bc. externá sociálna práca 10,30 2.Bc. denná kombinovaná ošetrovateľstvo 13,00 3.Bc. denná kombinovaná ošetrovateľstvo 14,00 2.Mgr. externá sociálna práca 15,30 3.Mgr. externá sociálna práca […]

Dočítať sa viac...

ISIC pre študentov prvého ročníka

Prijatím na VŠZ a SP sv. Alžbety máte možnosť využívať ISIC preukaz, teda univerzálny preukaz študenta (informácie o ňom viď nižšie). Preukaz Vám bude vydaný po zápise do prvého ročníka, za podmienok doloženia: – potvrdenia o úhrade poplatku 30.- € na číslo účtu SK39 1100 0000 0029 2670 9119, variabilný symbol uveďte registračné číslo prihlášky, […]

Dočítať sa viac...