Aktivity pracoviska

EXKURZIA PRVÁKOV V ŽAKOVCIACH

0

Dňa 06. júna 2014 navštívili študenti prvého ročníka denného štúdia odboru sociálna práca VŠZaSP sv. Alžbety detašovaného pracoviska bl. Sáry Salkaházi v Rožňave pod vedením pedagóga ThLic. Petra Lacu, PhD., spoločne s niekoľkými klientmi zariadenia Subsidium – špecializované zariadenie, pre seniorov a domov sociálnych služieb v Rožňave, ktorých sprevádzala PhDr. Ingrid Ferenčíková,  Inštitút Krista Veľkňaza v Žakovciach, ktorý má […]

Dočítať sa viac...

Exkurzia Krízového centra DORKA v Košiciach

Študenti dnes už 3.r. Bc štúdia v dennej forme, odboru Sociálna práca Vysokej školy zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Rožňave v akademickom roku 2013/2014 sa dňa 29.04.2014 v rámci predmetu sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately zúčastnili exkurzie v Krízovom centre DORKA v Košiciach na Hemerkovej ulici.

Dočítať sa viac...

Čin hodný nasledovania

0

Aj takýmto spôsobom sa zapájajú  študenti dennej formy štúdia  “Sociálnej práce”  do praxe.  Ďakujeme.

Dočítať sa viac...

AJ TAKTO POMÁHAJÚ NAŠI ŠTUDENTI

CHARITATÍVNA AKCIA PRE „BARBORKU“ Študenti 1. ročníka Vysokej školy zdravotníctva a sociálnej práce v Bratislave, DP bl. Sáry Salkaháziovej v Rožňave,  študujúci v dennej forme sa zúčastnili charitatívnej akcie, ktorá sa uskutočnila v predvianočnom období v hypermarkete Tesco v Rožňave. Akcia bola zameraná na podporu neziskovej organizcáie BARBORKA. Jej klienti poskytli vlastnoručne vyrobené vianočné darčeky, ktoré naši študenti ponúkali na predaj za […]

Dočítať sa viac...

Aj takto praxovali naši študenti

Odborná prax študentov v Zariadení núdzového bývania pre ženy Jozefínum v Dolnej Krupej Študentky 2. ročníka sociálnej práce VŠ sv. Alžbety v Rožňave – Viktória Hegedusová a Patrícia Kunstová absolvovali prax v Zariadení núdzového bývania pre ženy Jozefínum v Dolnej Krupej. Zariadenie núdzového bývania pre ženy Jozefínum v Dolnej Krupej je zariadenie sociálnej služby s pobytovou formou a ambulantnou poradenskou činnosťou je zriadené pre […]

Dočítať sa viac...