Aktivity pracoviska

STRETNUTIE S PROTOKOLISTKOU

0

Stretnutie s protokolistkou Počas Medzinárodného dňa študentstva sa poslucháčom a pedagógom detašovaného pracoviska VŠ ZaSP sv. Alžbety v Rožňave  prihovorila známa slovenská protokolistka PhDr. Mária Holubová, PhD. Počas online prednášky prezentovala históriu protokolu, ktorý vznikol v 15. storočí v Burgunsku. Odborníčka na protokol a dejiny diplomacie poukázala na skutočnosť, že jednou z posledných panovníčok symbolizujúcich starý svet plný noblesy a elegancie je kráľovná […]

Dočítať sa viac...

Pomoc rodinám v núdzi

0

Naša podpora rodinám v núdzi Pedagógovia a poslucháči z nášho detašovaného pracoviska VŠ ZaSP sv. Alžbety ochotne reagovali na výzvu občianskeho združenia Návrat z Banskej Bystrice. Prvý októbrový víkend podporili rodinu v hmotnej núdzi, bojujúcu v čase epidémie koronavírusu s existenčnými problémami. Vzhľadom na akútnu situáciu prinášali počas dvoch dní do priestorov školy trvanlivé potraviny, ovocie, mliečne výrobky a drogériu. Do […]

Dočítať sa viac...

Výročná konferencia Slovenskej spoločnosti všeobecného praktického lekárstva

0

Študenti aktívne vystúpili na výročnej konferencii SSVPL V dňoch 15. – 17.10. 2020 sa v hoteli Bellevue v Hornom Smokovci uskutočnila 41. výročná konferencia Slovenskej spoločnosti všeobecného praktického lekárstva. Vzhľadom na epidemiologickú situáciu prebiehali prednáškové bloky online. Na najväčšom odbornom podujatí  všeobecných lekárov na Slovensku vystúpili v sesterskej sekcii dištančne aj dvaja poslucháči magisterského študijného odboru ošetrovateľstva. […]

Dočítať sa viac...

Konferencia ošetrovateľov a pôrodných asistentiek – SENEC 2020

0

V Senci sa v dňoch 23.-24.septembra 2020 stretlo vyše 160 účastníkov konferencie Ošetrovateľstvo a pôrodná asistencia v procese zmien IV. Na podujatí vystúpil prezident kancelárie WHO na Slovensku Tatul Hakobyan, ktorý sa vyjadroval k aktuálnej situácii v súvislosti s pandémiou koronavírusu. Zdravotníkom za výkon ich povolania vyjadril vzhľadom na súčasnú situáciu veľkú podporu, pričom uviedol, že aj rok 2021 bude v európskom regióne […]

Dočítať sa viac...

DEŇ SRDCA

0

                      tlačová správa    

Dočítať sa viac...

Návšteva študentov v lisovni olejov

0

Exkurzia študentov v lisovni oleja Po úspešnom ukončení akademického roka absolvovali viacerí študenti 1. ročníka Fyziologickej a klinickej výživy z nášho pracoviska spolu s dr. Trnkovou a dr. Ševčovičovou exkurziu v Súdovciach (okres Krupina) u regionálnych výrobcov za studena lisovaných rastlinných olejov najvyššej kvality. V lisovni Olej Hont, s.r.o. im priblížili proces spracovania a výroby viacerých druhov olejov a horčíc so špecifickou chuťou, čo mohli […]

Dočítať sa viac...