Aktivity pracoviska

Zborník odborných a vedeckých prác zamestnancov pracoviska bl.Sáry Salkaházi Rožňava

Zborník vedeckých prác:  COVID-19 i jego wpływ na zdrowie, pomoc w zawodach i nowych technologiach (COVID-19 a jeho dopady na zdravotníctvo, pomáhajúce profesie a nové technológie) Katowice 2021, ISBN 987-83-7509-429-9   Dostupný v elektronickej forme  na webovej stránke časopisu International Journal of Health, New Technologies and Social Work (formerly Zdravotníctvo a sociálna práca) https://www.zdravotnictvoasocialnapraca.sk/sk/zborniky/

Dočítať sa viac...

Účasť pedagógov a študentov na konferenciách v roku 2021

Vyučujúce so študentmi aktívne na konferenciách doma i v zahraničí Aj v čase pandémie zaznamenávame aktívnu účasť pedagógov a študentov nášho DP v Rožňave na odborných a vedeckých podujatiach, ktoré vzhľadom na situáciu prebiehajú tiež v online priestore. Na XI. mezinárodním sympoziu ošetřovatelství Ošetřovatelský výzkum a praxe založená na důkazech, Přidelovaná ošetřovatelská péče, ktoré sa konalo online 21. októbra 2021 v Ostrave sme […]

Dočítať sa viac...

Medzinárodný deň sestier – konferencia

0

    Medzinárodný deň sestier na konferencii s našim zastúpením Pri príležitosti Medzinárodného dňa sestier sa 12. mája uskutočnila online konferencia Sestry ako vedúci hlas – vízia pre budúcnosť zdravotnej starostlivosti. Hlavnou témou podujatia bola pandémia Covid-19. V rámci šiestich prednáškových blokov autori poukázali na dôsledky a prínosy pandémie, s dôrazom na jej dopady na ošetrovateľstvo, ale aj študentov […]

Dočítať sa viac...

X. ročníka Memoriálu MUDr. Kovalčíka

0

Záchranárska súťaž na východe V dňoch 18.-19. júna 2021 sa naše vyučujúce a študenti zúčastnili X. ročníka Memoriálu MUDr. Kovalčíka, ktorý sa uskutočnil v rekreačnej oblasti Sigord – Kokošovce. Večernej etape záchranárskej súťaže predchádzala odborná konferencia, na ktorej odzneli témy z oblasti novodobých intoxikácii, postkovidového syndrómu u dieťaťa, ale aj významu diagnostiky v prednemocničnej urgentnej starostlivosti a z práce vojenských zdravotníkov. O špecifikách […]

Dočítať sa viac...

7. ročník študentskej vedeckej konferencie

0

Tretiačky na vedeckej konferencii v Čechách Zdravotně sociálni fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějoviciach usporiadala 7.ročník Študentskej vedeckej konferencie. Na online podujatí, ktoré sa uskutočnilo 24. marca 2021 vystúpili pod vedením dr. Ševčovičovej aj dve poslucháčky 3. ročníka bakalárskeho štúdia ošetrovateľstva. Veronika Čigášová prezentovala tému fajčenia medzi zdravotníkmi v historickom kontexte, pričom v diskusii predviedla veľmi dobrú […]

Dočítať sa viac...

Naši študenti na online konferencii

0

Študenti ošetrovateľstva na konferencii Interdisciplinárna spolupráca Súčasná epidemiologická situácia nateraz neumožňuje prezenčnú formu aktivít sústavného vzdelávania zdravotníckych pracovníkov. Aj s ohľadom na vzniknutú situáciu, sa 23. januára 2021 uskutočnilo online podujatie Interdisciplinárna spolupráca. Odborným programom prednášok, ktoré sledovalo spolu  1058 poslucháčov, sprevádzala  naživo predsedníčka Sekcie ambulantných sestier a PA dr.  Zuzana Gavalierová. V troch blokoch odznelo spolu 12 […]

Dočítať sa viac...