Aktivity pracoviska

Darčeky pre deti z krízového centra

0

Študenti detašovaného pracoviska zozbierali hračky a  urobili radosť deťom z krízového centra DOMINIKA, n.o. v Rožňave. Tak aj oni dostali od sv. Mikuláša malú hračku a sladkosť.  

Dočítať sa viac...

KOMUNITNÉ OŠETROVATEĽSTVO MEDZI NAJMENŠÍMI

Dňa 24. novembra 2022 študenti 1. ročníka ošetrovateľstva zorganizovali pre deti prvého a tretieho ročníka Katolíckej ZŠ sv. Jána Nepomuckého v Rožňave  “Deň zdravia”, kde si mohli deti  precvičiť mazálne zručnosti akognitíávne funkcie. Komunitné ošetrovateľstvo na ZŠ   Pripravili si aj Edukačné aktivity pre deti katolíckej matersskej školy sv. Jána Nepomuckého v Rožňave. Komunitné ošetrovateľstvo […]

Dočítať sa viac...

Vededcká konferencia v Michalovciach

0

V priestoroch michalovského Inštitútu bl. Metoda Dominika Trčku sa 11. novembra 2022 uskutočnila IX. Medzinárodná vedecká konferencia „Humanitárna pomoc pre Ukrajinu a intervencie (skúsenosti) profesionálnych a dobrovoľníckych tímov s utečencami z Ukrajiny“. V odbornom programe vystúpili predstavitelia domácej akademickej pôdy i vyučujúci z Ukrajiny a USA. Medzi prednášajúcimi pod vedením dr. Ševčovičovej prezentovala význam rodinnej terapie v liečbe závislosti poslucháčka 3. ročníka bakalárskeho štúdia ošetrovateľstva […]

Dočítať sa viac...

Medzinárodná vedecká konferencia v Prešove s našou účasťou

0

Študentky na medzinárodnej vedeckej konferencii v Prešove Pri príležitosti 20. výročia založenia Fakulty zdravotníckych odborov Prešovskej univerzity v Prešove sa v dňoch 13.-14.októbra 2022 uskutočnila medzinárodná vedecká konferencia Quo vadis zdravotníctvo V. – Nové trendy v zdravotníckych vedách. Do odborného programu prispeli pod vedením dr. Ševčovičovej aj poslucháčky 3. ročníka magisterského štúdia ošetrovateľstva. Bc. Daniela Vaščáková vystúpila  s témou […]

Dočítať sa viac...

Vedecká konferencia v Ružomberku

0

Vedecká konferencia v Ružomberku s našou účasťou Katolícka univerzita v Ružomberku organizovala 20. októbra 2022 medzinárodnú vedeckú konferenciu Family – Health – Disease, na ktorej vystúpili zdravotnícki pracovníci a akademická obec z Poľska, Českej republiky a Kirgisztanu. Medzi prednášajúcimi malo zastúpenie aj naše pracovisko. Vyučujúca dr. Ševčovičová poukázala na problém pripravenosti zdravotníckych pracovníkov pre pomoc obetiam domáceho násilia. Študent 3. ročníka […]

Dočítať sa viac...

Maľovaná jeseň

0

Maľovaná jeseň so seniormi Jeseň, ktorej obdobím momentálne prechádzame, je až poeticky krásna. A v jednom zo svojich mesiacov nám pripomína jednu z najvzácnejších cností, ktorá môže byť zrodená v duši človeka. Je ňou úcta k starším. Aj pri tejto príležitosti študenti 1. ročníka Bc. ošetrovateľstva spríjemnili klientom zariadenia pre seniorov Juraja Schoppera v Čučme […]

Dočítať sa viac...