Aktivity pracoviska

1. Martinská vedecká konferencia pre sestry a pôrodné asistentky

0

Vedecká konferencia v Martine aj s našou účasťou V dňoch 5.-6. mája 2022 sa v Martine uskutočnila 1. Martinská vedecká konferencia pre sestry a pôrodné asistentky, na ktorej pod vedením dr. Ševčovičovej aktívne vystúpila poslucháčka magisterského štúdia ošetrovateľstva Daniela Vaščáková. V svojom príspevku sa zaoberala postojmi adolescentných rodičiek z rómskej komunity  k tehotenstvu. V diskusii čerpala z osobných skúseností s prácou s marginalizovanými skupinami, ktorým sa venuje […]

Dočítať sa viac...

Zbierka pre Ukrajinu

0

Humanitárna zbierka pre Ukrajinu Študenti odboru ošetrovateľstva a vyučujúce z nášho pracoviska sa zapojili do potravinovej zbierky na pomoc ľudom vo vojnou zmietanej Ukrajine. Iniciátorky zbierky dr. Ševčovičová, doc. Hrindová a dr. Trnková v termíne od 7. do 9. apríla prijímali humanitárnu pomoc, sústredenú v priestoroch školy. Spoločne označili zabalený tovar v krabiciach názvami v ukrajinčine. Zbierku potravín následne doručila doc. […]

Dočítať sa viac...

Aktivity pedagogických pracovníkov v období pandémie COVID-19

AKTIVITY PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKOV A ŠTUDENTOV V OBDOBÍ PANDÉMIE (MAREC 2019-DECEMBER 2021) Ševčovičová Andrea, Trnková Ľubica, Kilíková Mária Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety Bratislava, Detašované pracovisko Bl. Sáry Salkaházi Rožňava   Pandémia COVID-19 na Slovensku a nevyhnutné opatrenia prijaté na boj proti šíreniu vírusu značne narušili systém výchovy a vzdelávania študentov zdravotníckych odborov […]

Dočítať sa viac...

Zborník odborných a vedeckých prác zamestnancov pracoviska bl.Sáry Salkaházi Rožňava

Zborník vedeckých prác:  COVID-19 i jego wpływ na zdrowie, pomoc w zawodach i nowych technologiach (COVID-19 a jeho dopady na zdravotníctvo, pomáhajúce profesie a nové technológie) Katowice 2021, ISBN 987-83-7509-429-9   Dostupný v elektronickej forme  na webovej stránke časopisu International Journal of Health, New Technologies and Social Work (formerly Zdravotníctvo a sociálna práca) https://www.zdravotnictvoasocialnapraca.sk/sk/zborniky/

Dočítať sa viac...

Účasť pedagógov a študentov na konferenciách v roku 2021

Vyučujúce so študentmi aktívne na konferenciách doma i v zahraničí Aj v čase pandémie zaznamenávame aktívnu účasť pedagógov a študentov nášho DP v Rožňave na odborných a vedeckých podujatiach, ktoré vzhľadom na situáciu prebiehajú tiež v online priestore. Na XI. mezinárodním sympoziu ošetřovatelství Ošetřovatelský výzkum a praxe založená na důkazech, Přidelovaná ošetřovatelská péče, ktoré sa konalo online 21. októbra 2021 v Ostrave sme […]

Dočítať sa viac...

Medzinárodný deň sestier – konferencia

0

    Medzinárodný deň sestier na konferencii s našim zastúpením Pri príležitosti Medzinárodného dňa sestier sa 12. mája uskutočnila online konferencia Sestry ako vedúci hlas – vízia pre budúcnosť zdravotnej starostlivosti. Hlavnou témou podujatia bola pandémia Covid-19. V rámci šiestich prednáškových blokov autori poukázali na dôsledky a prínosy pandémie, s dôrazom na jej dopady na ošetrovateľstvo, ale aj študentov […]

Dočítať sa viac...