Aktivity pracoviska

7. ročník študentskej vedeckej konferencie

0

Tretiačky na vedeckej konferencii v Čechách Zdravotně sociálni fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějoviciach usporiadala 7.ročník Študentskej vedeckej konferencie. Na online podujatí, ktoré sa uskutočnilo 24. marca 2021 vystúpili pod vedením dr. Ševčovičovej aj dve poslucháčky 3. ročníka bakalárskeho štúdia ošetrovateľstva. Veronika Čigášová prezentovala tému fajčenia medzi zdravotníkmi v historickom kontexte, pričom v diskusii predviedla veľmi dobrú […]

Dočítať sa viac...

Naši študenti na online konferencii

0

Študenti ošetrovateľstva na konferencii Interdisciplinárna spolupráca Súčasná epidemiologická situácia nateraz neumožňuje prezenčnú formu aktivít sústavného vzdelávania zdravotníckych pracovníkov. Aj s ohľadom na vzniknutú situáciu, sa 23. januára 2021 uskutočnilo online podujatie Interdisciplinárna spolupráca. Odborným programom prednášok, ktoré sledovalo spolu  1058 poslucháčov, sprevádzala  naživo predsedníčka Sekcie ambulantných sestier a PA dr.  Zuzana Gavalierová. V troch blokoch odznelo spolu 12 […]

Dočítať sa viac...

Novodobé dejiny našej Alma mater z pera doc. ThLic. Petra Lacu, PhD.

V týchto dňoch vychádza publikácia, ktorá mapuje novodobé dejiny Vysokej školy zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, n.o. Bratislava a desaťročné fungovanie detašovaného pracoviska bl. Sáry Salkaháziovej v Rožňave.   Z novodobých dejín VŠZaSP sv. Alžbety Obsah publikácie

Dočítať sa viac...

Naši študenti v testovacích tímoch

0

Na celoplošnom testovaní pomáhalo aj naše pracovisko

Dočítať sa viac...

STRETNUTIE S PROTOKOLISTKOU

0

Stretnutie s protokolistkou Počas Medzinárodného dňa študentstva sa poslucháčom a pedagógom detašovaného pracoviska VŠ ZaSP sv. Alžbety v Rožňave  prihovorila známa slovenská protokolistka PhDr. Mária Holubová, PhD. Počas online prednášky prezentovala históriu protokolu, ktorý vznikol v 15. storočí v Burgunsku. Odborníčka na protokol a dejiny diplomacie poukázala na skutočnosť, že jednou z posledných panovníčok symbolizujúcich starý svet plný noblesy a elegancie je kráľovná […]

Dočítať sa viac...

študijný odbor “Asistent fyziologickej a klinickej výživy”

Všetko o aktivitách študentov tohto odboru sa dozviete na fb stránke: https://www.facebook.com/Nutri%C4%8Dn%C3%BD-terapeut-V%C5%A0ZaSP-sv-Al%C5%BEbety-Ro%C5%BE%C5%88ava-112241523858744

Dočítať sa viac...