Aktivity pracoviska

„Cesta k modernímu ošetřovatelství 2022“ – konferencia v Prahe

0

Ošetrovateľská konferencia v Prahe Dňa 15. septembra 2022 sa v Prahe uskutočnila odborná konferencia s medzinárodnou účasťou „Cesta k modernímu ošetřovatelství 2022“, kde sa autori zameriavali na aktuálne problémy ošetrovateľskej praxe. Na podujatí vystúpil študent magisterského štúdia ošetrovateľstva Lukáš Miňo, ktorý sa v spolupráci s dr. Ševčovičovou zaoberal pracovnou migráciou sestier a jej dôsledkami pre ošetrovateľskú prax. Zároveň sa v zastúpení prezentoval aj […]

Dočítať sa viac...

1. Martinská vedecká konferencia pre sestry a pôrodné asistentky

Vedecká konferencia v Martine aj s našou účasťou V dňoch 5.-6. mája 2022 sa v Martine uskutočnila 1. Martinská vedecká konferencia pre sestry a pôrodné asistentky, na ktorej pod vedením dr. Ševčovičovej aktívne vystúpila poslucháčka magisterského štúdia ošetrovateľstva Daniela Vaščáková. V svojom príspevku sa zaoberala postojmi adolescentných rodičiek z rómskej komunity  k tehotenstvu. V diskusii čerpala z osobných skúseností s prácou s marginalizovanými skupinami, ktorým sa venuje […]

Dočítať sa viac...

Netradičné ukončenie akademického roka

0

Ukončenie akademického roka so seniormi Študenti 1. ročníka bakalárskeho štúdia ošetrovateľstva pripravili na záver akademického roka 2021/22 pre klientov Zariadenia pre seniorov Juraja Schoppera v Čučme športovo-rekreačné popoludnie. Počas vydareného podujatia zapájali klientov do prípravy osviežujúceho ovocného pohostenia, hrali s nimi kolky, loptové hry, spoločne štrikovali, viazali uzly, modelovali rôzne tvary z nafúknutých balónov a […]

Dočítať sa viac...

1. Martinská vedecká konferencia pre sestry a pôrodné asistentky

0

Vedecká konferencia v Martine aj s našou účasťou V dňoch 5.-6. mája 2022 sa v Martine uskutočnila 1. Martinská vedecká konferencia pre sestry a pôrodné asistentky, na ktorej pod vedením dr. Ševčovičovej aktívne vystúpila poslucháčka magisterského štúdia ošetrovateľstva Daniela Vaščáková. V svojom príspevku sa zaoberala postojmi adolescentných rodičiek z rómskej komunity  k tehotenstvu. V diskusii čerpala z osobných skúseností s prácou s marginalizovanými skupinami, ktorým sa venuje […]

Dočítať sa viac...

Zbierka pre Ukrajinu

0

Humanitárna zbierka pre Ukrajinu Študenti odboru ošetrovateľstva a vyučujúce z nášho pracoviska sa zapojili do potravinovej zbierky na pomoc ľudom vo vojnou zmietanej Ukrajine. Iniciátorky zbierky dr. Ševčovičová, doc. Hrindová a dr. Trnková v termíne od 7. do 9. apríla prijímali humanitárnu pomoc, sústredenú v priestoroch školy. Spoločne označili zabalený tovar v krabiciach názvami v ukrajinčine. Zbierku potravín následne doručila doc. […]

Dočítať sa viac...

Aktivity pedagogických pracovníkov v období pandémie COVID-19

AKTIVITY PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKOV A ŠTUDENTOV V OBDOBÍ PANDÉMIE (MAREC 2019-DECEMBER 2021) Ševčovičová Andrea, Trnková Ľubica, Kilíková Mária Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety Bratislava, Detašované pracovisko Bl. Sáry Salkaházi Rožňava   Pandémia COVID-19 na Slovensku a nevyhnutné opatrenia prijaté na boj proti šíreniu vírusu značne narušili systém výchovy a vzdelávania študentov zdravotníckych odborov […]

Dočítať sa viac...