Aktivity pracoviska

Medzinárodný deň sestier – konferencia

0

    Medzinárodný deň sestier na konferencii s našim zastúpením Pri príležitosti Medzinárodného dňa sestier sa 12. mája uskutočnila online konferencia Sestry ako vedúci hlas – vízia pre budúcnosť zdravotnej starostlivosti. Hlavnou témou podujatia bola pandémia Covid-19. V rámci šiestich prednáškových blokov autori poukázali na dôsledky a prínosy pandémie, s dôrazom na jej dopady na ošetrovateľstvo, ale aj študentov […]

Dočítať sa viac...

X. ročníka Memoriálu MUDr. Kovalčíka

0

Záchranárska súťaž na východe V dňoch 18.-19. júna 2021 sa naše vyučujúce a študenti zúčastnili X. ročníka Memoriálu MUDr. Kovalčíka, ktorý sa uskutočnil v rekreačnej oblasti Sigord – Kokošovce. Večernej etape záchranárskej súťaže predchádzala odborná konferencia, na ktorej odzneli témy z oblasti novodobých intoxikácii, postkovidového syndrómu u dieťaťa, ale aj významu diagnostiky v prednemocničnej urgentnej starostlivosti a z práce vojenských zdravotníkov. O špecifikách […]

Dočítať sa viac...

7. ročník študentskej vedeckej konferencie

0

Tretiačky na vedeckej konferencii v Čechách Zdravotně sociálni fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějoviciach usporiadala 7.ročník Študentskej vedeckej konferencie. Na online podujatí, ktoré sa uskutočnilo 24. marca 2021 vystúpili pod vedením dr. Ševčovičovej aj dve poslucháčky 3. ročníka bakalárskeho štúdia ošetrovateľstva. Veronika Čigášová prezentovala tému fajčenia medzi zdravotníkmi v historickom kontexte, pričom v diskusii predviedla veľmi dobrú […]

Dočítať sa viac...

Naši študenti na online konferencii

0

Študenti ošetrovateľstva na konferencii Interdisciplinárna spolupráca Súčasná epidemiologická situácia nateraz neumožňuje prezenčnú formu aktivít sústavného vzdelávania zdravotníckych pracovníkov. Aj s ohľadom na vzniknutú situáciu, sa 23. januára 2021 uskutočnilo online podujatie Interdisciplinárna spolupráca. Odborným programom prednášok, ktoré sledovalo spolu  1058 poslucháčov, sprevádzala  naživo predsedníčka Sekcie ambulantných sestier a PA dr.  Zuzana Gavalierová. V troch blokoch odznelo spolu 12 […]

Dočítať sa viac...

Novodobé dejiny našej Alma mater z pera doc. ThLic. Petra Lacu, PhD.

V týchto dňoch vychádza publikácia, ktorá mapuje novodobé dejiny Vysokej školy zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, n.o. Bratislava a desaťročné fungovanie detašovaného pracoviska bl. Sáry Salkaháziovej v Rožňave.   Z novodobých dejín VŠZaSP sv. Alžbety Obsah publikácie

Dočítať sa viac...

Naši študenti v testovacích tímoch

0

Na celoplošnom testovaní pomáhalo aj naše pracovisko

Dočítať sa viac...