Pre študentov

id_157-1024x680

Smernica o záverečných prácach – tlačivo “ZADANIA ZP”

0

Aktualizovaná smernica č. 7-2011 tlačivo zadanie-BP tlačivo zadanie-DP

Dočítať sa viac...

Príručka do EZP pre študentov

Prosím pozorne si prečítajte príručku pre autorov na vkladanie prác do Evidencie záverečných prác a riaďte sa ňou Pirucka Ezp AUTOR   Pri akýchkoľvek problémoch s prihlásením sa do EZP   volajte v pracovných dňoch od 9,00 – 12,00  na t.č.  0948 267030, alebo pošlite mail. na adresu: ezp@activenet.sk      

Dočítať sa viac...

prednášky a skúšky cez WEBEX

Pokyny pre prihlásenie sa do WEBEXu – pedagógovia webex pre študentov linky k ročníkovým učebniam

Dočítať sa viac...

RIGORÓZNE KONANIE NA NAŠOM PRACOVISKU

Oznamujem záujemcom o rigorózne konanie v odbore “Sociálna práca”  a “Ošetrovateľstvo”, že  prihlášky  na rigorózne skúšky si môžu podávať  priebežne počas celého roka.  Postupujte  prosím nasledovne: Spolu so   “Žiadosťou o zaradenie na rigorózne konanie”  (Smernica č. 2/2015 – pre odbor Sociálna práca  a Smernica č. 3/2015 – pre odbor Ošetrovateľstvo)  zašlite aj  “Nahlásenie témy […]

Dočítať sa viac...

Kontakty na vyučujúcich DP Rožňava

Vyučujúci – kontakty

Dočítať sa viac...

Tlačivá a žiadosti pre študentov

POTVRDENIA  NA VÝUČBU OŠE- Dk výučba OŠE-Dk-skúška NT -skúška NT-výučba OŠE-Mgr. výučba SP – mgr. SP-E skúška SP-E-výučba potvrdenie o štúdiu PRIHLÁŠKY NA  ŠTÁTNE  SKÚŠKY prihláška-na-ŠS-OŠE-Bc. prihláška-na-ŠS-OŠE-Mgr. prihláška-na-ŠS-SP-Bc. prihláška-na-ŠS-SP-Mgr.   ŽIADOSŤ O PRENOS PREDMETU žiadosť-o-prenos-predmetu-na-budúci-ak.rok   ŽIADOSŤ O PRERUŠENIE ŠTÚDIA žiadosť-o-prerušenie-štúdia   OZNÁMENIE O ZANECHANÍ ŠTÚDIA Oznámenie-o-zanechaní-štädia   ZADANIE ZP tlačivo zadania ZP TLAČIVO   ŽIADOSTI […]

Dočítať sa viac...