Pre študentov

Konzultácie k záverečným prácam v ak. roku 2021/2022

Konzultačné-hodiny-pedagogických-pracovníkov-na-ZS-AR-2021-2022

Dočítať sa viac...

Organizácia výučby s ohľadom na epidemiologickú situáciu

ORGANIZÁCIA VÝUČBY V AKADEMICKOM ROKU 2021-2022 Výučba v zimnom semestri bude prebiehať kombinovane s dôrazom na prezenčnú výučbu v režime OTP (očkovaní, testovaní, po prekonaní covid). Prijaté opatrenia vychádzajú z Covid Automatu zverejneného Úradom verejného zdravotníctva SR, zohľadňujúceho lokálnu epidemickú situáciu. Priebežne sú aktualizované. Podmienkou účasti  študentov na prezenčnej forme výučby je, že musia spĺňať […]

Dočítať sa viac...

HARMONOGRAM AKADEMICKéHO ROKA 2021/2022

Harmonogram-organizácie-priebehu-a-ukončenia-akademického-roka-2021-20221    Harmonogram organizácie výučby v akademickom roku 2021-202   Smernica o poplatkoch 2021-2022

Dočítať sa viac...

Tlačivá a žiadosti pre študentov

POTVRDENIA  NA VÝUČBU OŠE- Dk výučba OŠE-Dk-skúška NT -skúška NT-výučba OŠE-Mgr. výučba SP – mgr. SP-E skúška SP-E-výučba potvrdenie o štúdiu PRIHLÁŠKY NA  ŠTÁTNE  SKÚŠKY prihláška-na-ŠS-OŠE-Bc. prihláška-na-ŠS-OŠE-Mgr. prihláška-na-ŠS-SP-Bc. prihláška-na-ŠS-SP-Mgr.   ŽIADOSŤ O PRENOS PREDMETU žiadosť-o-prenos-predmetu-na-budúci-ak.rok   ŽIADOSŤ O PRERUŠENIE ŠTÚDIA žiadosť-o-prerušenie-štúdia   OZNÁMENIE O ZANECHANÍ ŠTÚDIA Oznámenie-o-zanechaní-štädia   ZADANIE ZP tlačivo zadania ZP TLAČIVO   ŽIADOSTI […]

Dočítať sa viac...

termíny administratívnych zápisov v akademickom roku 2021/2022

Smernica o poplatkoch 2021-2022   Administratívne zápisy v akademickom roku 2021/2022 dátum ročník/stupeň forma odbor čas miestnosť 06.09.2021 2.Bc. externá sociálna práca 8,30 učebňa č. 110 3.Bc. externá sociálna práca 9,30 4.Bc. externá sociálna práca 10,30 2.Bc. denná kombinovaná ošetrovateľstvo 13,00 3.Bc. denná kombinovaná ošetrovateľstvo 14,00 2.Mgr. externá sociálna práca 15,30 3.Mgr. externá sociálna práca […]

Dočítať sa viac...

Študovňa na našom pracovisku

Milí študenti – na našom pracovisku máme študovňu, ktorá je denne k dispozícii od 11,00 – 12,00 hod. Dávam do  pozornosti tiež možnosť zakúpenia skrípt prostredníctvom skriptárne  v Bratislave.  Možnosť objednať skriptá aj mailom – vssva.skripta@gmail.com . Skriptá Vám budú zaslané poštou.  Aktuálnu ponuku  skrípt nájdete na :  http://www.vssvalzbety.sk/userfiles/skripta/Skripta100313.pdf zoznam literatúry v študovni

Dočítať sa viac...