Pre študentov

okruhy štátnicových otázok

Bakalársky stupeň – Ošetrovateľstvo Ošetrovateľstvo v klinických odboroch – Bc. stupeň Teória ošetrovateľstva – Bc. stupeň Bakalársky stupeň- Sociálna práca Statnicove otazky Bc SP Magisterský stupeň – Ošetrovateľstvo Manažment v OŠE-Mgr Teória v ošetrovateľstve Magisterský stupeň – Sociálna práca Metódy aplikovanej soc. práce Sociálna politika Teória sociálnej práce

Dočítať sa viac...

Konzultačné hodiny k záverečným prácam pre ZS 2022/2023

Konzultačné hodiny pedagogických pracovníkov na ZS AR 2022-2023

Dočítať sa viac...

Knižničné služby pre študentov

Gemerská knižnica Pavla Dobšinského v Rožňave ponúka študentom našej vysokej školy knižničné služby, ktoré sú uvedené v priloženom dokumente. Uvedené služby môžete využiť pri písaní a vypracovávaní   seminárnych, ročníkových,  bakalárskych, magisterských prác ako aj iných záverečných prác. kniznicne sluzby

Dočítať sa viac...

Novelizovaná smernica o poplatkoch na akademický rok 2022/2023

Vážení študenti, oznamujem Vám že bola novelizovaná “Smernica č. 1/2022 o poplatkoch na akademický rok 2022/2023″. Prosím preštudujte si ju vo vlastnom záujme. Zmena sa týka aj poplatku “zápisné” pre akademický rok 2022/2023. Aktuálna výška zápisného pre bakalársky stupeň je 114 €.  Zápisné pre  magisterský stupeň je nezmenené a to vo výške  180 €. Na administratívny […]

Dočítať sa viac...

Študijný poriadok VŠZaSP sv. Alžbety, n.o. Bratislava

Študijný a skúšobný poriadok

Dočítať sa viac...
id_157-1024x680

Smernica o záverečných prácach – tlačivo “ZADANIA ZP”

0

Aktualizovaná smernica č. 7-2011 tlačivo zadanie-BP tlačivo zadanie-DP

Dočítať sa viac...