Author Archives: Dana Sústriková

O Z N A M

Oznamujem všetkým študentom, že od 23.10.2019 je v pracovných dňoch  peší vstup do areálu cez malú bránku z ul. Kósu Schoppera od 7,00 – 16,00. Po tomto čase budete môcť opustiť areál cez malú bránku na ulicu Lipovú (pri raňajkárni).  V sobotu bude vchod do areálu iba z ul. Lipovej a to od 7,00-18,00.  Do areálu je […]

Dočítať sa viac...

Harmonogram akademického roka 2020/2021

Harmonogram blokov výučby v AR 2020-2021

Dočítať sa viac...

Možnosti štúdia na detašovanom pracovisku v Rožňave v akademickom roku 2020/2021

V akademickom roku 2020/2021 sa na Vysokej škole zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, DP bl. Sáry Salkaháziovej v Rožňave   o t v á r a    štúdium v odboroch: Fyziologická a klinická výživa  – bakalársky stupeň, forma denná, metóda                                  […]

Dočítať sa viac...

12. máj – Medzinárodný deň sestier

0

Medzinárodný deň sestier – 12.máj V čom vidíte primárny dôvod, kvôli ktorému treba hovoriť o sestrách a ošetrovateľstve ako takom? Aké sú v súčasnosti podmienky na vzdelávanie sestier? Akú sú podmienky na výkon povolania? Ako sú riešené dlhodobo pretrvávajúce problémy v povolaní sestra? Koľko je sestier na Slovensku? a iné otázky boli obsahom diskusie, ktorá v priamom prenose bola vysielaná z Rádia […]

Dočítať sa viac...

Interdisplinárna spolupráca v ambulantnej starostlivosti

0

Študenti a vyučujúce na X. ročníku konferencie ambulantných sestier a PA – správa zbornik.sestry.2020

Dočítať sa viac...

Tlačivá a žiadosti pre študentov

POTVRDENIA  NA VÝUČBU OŠE- Dk výučba OŠE-Dk-skúška NT -skúška NT-výučba OŠE-Mgr. výučba SP – mgr. SP-E skúška SP-E-výučba potvrdenie o štúdiu PRIHLÁŠKY NA  ŠTÁTNE  SKÚŠKY prihláška-na-ŠS-OŠE-Bc. prihláška-na-ŠS-OŠE-Mgr. prihláška-na-ŠS-SP-Bc. prihláška-na-ŠS-SP-Mgr.   ŽIADOSŤ O PRENOS PREDMETU žiadosť o prenos predmetu    ŽIADOSŤ O PRERUŠENIE ŠTÚDIA žiadosť o prerušenie štúdia OZNÁMENIE O ZANECHANÍ ŠTÚDIA Oznámenie o zanechaní štúdia […]

Dočítať sa viac...