Author Archives: Dana Sústriková

Vedúca pracoviska

prof. PhDr. Mária Kilíková, PhD. MPH mobil:   0911 677145 e-mail:   m.kilikova@gmail.com

Dočítať sa viac...

PRIJÍMACIE KONANIE NA AKADEMICKÝ ROK 2022/2023

PODMIENKY PRIJATIA NA DETAŠOVANOM PRACOVISKU V ROŽŇAVE  Nezdravotnícke programy 2022-2023   (Sociálna práca) Zdravotnícke programy 2022-2023 (Ošetrovateľstvo)   potvrdenie-o-zdr.-spôsobilosti – pre zdravotnícke odbory prílohy k prihláške Smernica rektora o poplatkoch 2022-2023 Prihláška na Bc. stupeň na stiahnutie tu Prihláška na Mgr. stupeň na stiahnutie tu   RIGORÓZNE KONANIE podmienky na podanie si žiadosti o začatie rigorózneho konania sú zverejnené v priložených smerniciach […]

Dočítať sa viac...

RIGORÓZNE KONANIE NA NAŠOM PRACOVISKU

Oznamujem záujemcom o rigorózne konanie v odbore “Sociálna práca”  a “Ošetrovateľstvo”, že  prihlášky  na rigorózne skúšky si môžu podávať  priebežne počas celého roka.  Postupujte  prosím nasledovne: Spolu so   “Žiadosťou o zaradenie na rigorózne konanie”  (Smernica č. 2/2015 – pre odbor Sociálna práca  a Smernica č. 3/2015 – pre odbor Ošetrovateľstvo)  zašlite aj  “Nahlásenie témy […]

Dočítať sa viac...

Kontakty na vyučujúcich DP Rožňava

Vyučujúci – kontakty

Dočítať sa viac...

Konzultácie k záverečným prácam v ak. roku 2021/2022

Konzultačné-hodiny-pedagogických-pracovníkov-na-ZS-AR-2021-2022

Dočítať sa viac...

Organizácia výučby s ohľadom na epidemiologickú situáciu

ORGANIZÁCIA VÝUČBY V AKADEMICKOM ROKU 2021-2022 Výučba v zimnom semestri bude prebiehať kombinovane s dôrazom na prezenčnú výučbu v režime OTP (očkovaní, testovaní, po prekonaní covid). Prijaté opatrenia vychádzajú z Covid Automatu zverejneného Úradom verejného zdravotníctva SR, zohľadňujúceho lokálnu epidemickú situáciu. Priebežne sú aktualizované. Podmienkou účasti  študentov na prezenčnej forme výučby je, že musia spĺňať […]

Dočítať sa viac...