Author Archives: Dana Sústriková

Darčeky pre deti z krízového centra

0

Študenti detašovaného pracoviska zozbierali hračky a  urobili radosť deťom z krízového centra DOMINIKA, n.o. v Rožňave. Tak aj oni dostali od sv. Mikuláša malú hračku a sladkosť.  

Dočítať sa viac...

KOMUNITNÉ OŠETROVATEĽSTVO MEDZI NAJMENŠÍMI

Dňa 24. novembra 2022 študenti 1. ročníka ošetrovateľstva zorganizovali pre deti prvého a tretieho ročníka Katolíckej ZŠ sv. Jána Nepomuckého v Rožňave  “Deň zdravia”, kde si mohli deti  precvičiť mazálne zručnosti akognitíávne funkcie. Komunitné ošetrovateľstvo na ZŠ   Pripravili si aj Edukačné aktivity pre deti katolíckej matersskej školy sv. Jána Nepomuckého v Rožňave. Komunitné ošetrovateľstvo […]

Dočítať sa viac...

Kontakty na vyučujúcich DP Rožňava

Vyučujúci – kontakty

Dočítať sa viac...

Administratívny zápis na magisterský stupeň

Oznamujem všetkým uchádzačom o štúdiu na magisterskom stupni v odbore “SOCIÁLNA  PRÁCA” , že administratívny zápis sa uskutoční dňa  2. decembra 2022 o 8,00 hod. v budove  detašovaného pracoviska bl. Sáry Salkaháziovej  Vysokej školy zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety,n.o. Bratislava.

Dočítať sa viac...

Štátne skúšky v akademickom roku 2022/2023

Harmonogram organizácie ukončenia štúdia – štátnice a promócia 3. DK Ošetrovateľstvo Losovanie KP na praktické ŠS Povinné ukončenie štúdia max.do 03.03.2023 Zaslanie Bc. práce do EZP max. do 05.03.2023 Odovzdanie Bc. práce 16.03.2023 od 08.00 do 11.00 hod. Praktická štátna skúška 17.04.-18.04.2023 Ústna štátna skúška 19.4.-20.04.2023 Promócie 24.05.2023 2,5. Mgr. Ošetrovateľstvo Zaslanie Mgr. práce do […]

Dočítať sa viac...

Vededcká konferencia v Michalovciach

0

V priestoroch michalovského Inštitútu bl. Metoda Dominika Trčku sa 11. novembra 2022 uskutočnila IX. Medzinárodná vedecká konferencia „Humanitárna pomoc pre Ukrajinu a intervencie (skúsenosti) profesionálnych a dobrovoľníckych tímov s utečencami z Ukrajiny“. V odbornom programe vystúpili predstavitelia domácej akademickej pôdy i vyučujúci z Ukrajiny a USA. Medzi prednášajúcimi pod vedením dr. Ševčovičovej prezentovala význam rodinnej terapie v liečbe závislosti poslucháčka 3. ročníka bakalárskeho štúdia ošetrovateľstva […]

Dočítať sa viac...