Author Archives: Dana Sústriková

Tlačivá a žiadosti pre študentov

POTVRDENIA  NA VÝUČBU OŠE- Dk výučba OŠE-Dk-skúška NT -skúška NT-výučba OŠE-Mgr. výučba SP – mgr. SP-E skúška SP-E-výučba potvrdenie o štúdiu PRIHLÁŠKY NA  ŠTÁTNE  SKÚŠKY prihláška-na-ŠS-OŠE-Bc. prihláška-na-ŠS-OŠE-Mgr. prihláška-na-ŠS-SP-Bc. prihláška-na-ŠS-SP-Mgr.   ŽIADOSŤ O PRENOS PREDMETU žiadosť o prenos predmetu    ŽIADOSŤ O PRERUŠENIE ŠTÚDIA žiadosť o prerušenie štúdia OZNÁMENIE O ZANECHANÍ ŠTÚDIA Oznámenie o zanechaní štúdia […]

Dočítať sa viac...

Celoslovenská konferencia Sekcia ambulantných sestier a pôrodných asistentiek

Program X. Celoslovenská konferencia Sekcie ambulantných SaPA marec 2020

Dočítať sa viac...

Príručka do EZP pre študentov

Prosím pozorne si prečítajte príručku pre autorov na vkladanie prác do Evidencie záverečných prác a riaďte sa ňou Pirucka Ezp AUTOR   Pri akýchkoľvek problémoch s prihlásením sa do EZP   volajte v pracovných dňoch od 9,00 – 12,00  na t.č.  0948 267030, alebo pošlite mail. na adresu: ezp@activenet.sk      

Dočítať sa viac...

RIGORÓZNE KONANIE NA NAŠOM PRACOVISKU

Oznamujem záujemcom o rigorózne konanie v odbore “Sociálna práca”  a “Ošetrovateľstvo”, že  prihlášky  na rigorózne skúšky si môžu podávať  priebežne počas celého roka.  Postupujte  prosím nasledovne: Spolu so   “Žiadosťou o zaradenie na rigorózne konanie”  (Smernica č. 2/2015 – pre odbor Sociálna práca  a Smernica č. 3/2015 – pre odbor Ošetrovateľstvo)  zašlite aj  “Nahlásenie témy […]

Dočítať sa viac...

Kontakty na vyučujúcich DP Rožňava

Vyučujúci-kontakty

Dočítať sa viac...

Medzinárodná vedecká konferencia

0

Medzinárodná vedecká  konferencia, pri príležitosti 10. výročia založenia detašovaného pracoviska bl. Sáry Salkaházi v Rožňave Správa o konaní vedeckej konferencie a akadémie     

Dočítať sa viac...