Author Archives: Dana Sústriková

Prezenčné vzdelávanie VŠ – usmernenie hlavného hygienika

Usmernenie_HH_prezencna_vyucba

Dočítať sa viac...

Termíny skúšok

termíny skúšok

Dočítať sa viac...

Rozvrh podľa mesiacov

rozvrh – apríl 2021 rozvrh – máj 2021

Dočítať sa viac...

Časový harmonogram štátnych skúšok konaných dňa 21.5.2021

  Časový harmonogram študentov na ŠS konané dňa 21. mája 2021 čas priezvisko študenta 8,00 Opielová, Kuzmová, Lengyelová  9,15 – 10,15 Bollo, Kasárová 10,15 – 11,30 Laliková, Tolnaiová, Kovácsová  12,30 – 13,30 Šuniarová , Knizner,  Daníková, 13,15 – 14,15 Hritzová, Kovács, 14,15 – 15,15 Sedlák, Šoltésová Na štátnu skúšku je potrebné bezpodmienečne doniesť fotokópiu občianskeho […]

Dočítať sa viac...

7. ročník študentskej vedeckej konferencie

0

Tretiačky na vedeckej konferencii v Čechách Zdravotně sociálni fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějoviciach usporiadala 7.ročník Študentskej vedeckej konferencie. Na online podujatí, ktoré sa uskutočnilo 24. marca 2021 vystúpili pod vedením dr. Ševčovičovej aj dve poslucháčky 3. ročníka bakalárskeho štúdia ošetrovateľstva. Veronika Čigášová prezentovala tému fajčenia medzi zdravotníkmi v historickom kontexte, pričom v diskusii predviedla veľmi dobrú […]

Dočítať sa viac...

PRIJÍMACIE KONANIE NA AKADEMICKÝ ROK 2021/2022 – odpustenie poplatku za prijímacie konanie

PODMIENKY PRIJATIA NA DETAŠOVANOM PRACOVISKU V ROŽŇAVE   Nezdravotnícke programy 21-22 do 31.5.2021   (Sociálna práca) Zdravotnícke-programy-2021-2022 do 31.5.2021  (Ošetrovateľstvo, Fyziologická a klinická výživa)   potvrdenie-o-zdr.-spôsobilosti – pre zdravotnícke odbory Prehľad-poplatkov-pre-uchádzača-o-štúdium-v-akademickom-roku-21-22 1 prílohy k prihláške SMERNICA rektora č. 1/2021 o výške školného a poplatkov spojených so štúdiom na VŠZaSP sv. Alžbety v akademickom roku 2021/2022  TU Stiahnite si manuál k správnej úhrade poplatkov.

Dočítať sa viac...