Author Archives: Dana Sústriková

Termíny skúšok

Harmonogram skúšok 2021-22

Dočítať sa viac...

Pracovná ponuka pre absolventov magisterského stupňa v odbore “SOCIÁLNA PRÁCA”

Zamestnávateľ:        Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava, miesto výkonu práce Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, Gen. Viesta 1103/4, 050 01 Revúca Organizačný útvar:  odbor sociálnych vecí a rodiny , oddelenie sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately Funkcia:                     samostatný radca –  štátna služba Doba trvania:            doba určitá na zastupovanie zamestnanca, po ukončení zastupovania možnosť následného zaradenia na pracovné miesto […]

Dočítať sa viac...

1. Martinská vedecká konferencia pre sestry a pôrodné asistentky

0

Vedecká konferencia v Martine aj s našou účasťou V dňoch 5.-6. mája 2022 sa v Martine uskutočnila 1. Martinská vedecká konferencia pre sestry a pôrodné asistentky, na ktorej pod vedením dr. Ševčovičovej aktívne vystúpila poslucháčka magisterského štúdia ošetrovateľstva Daniela Vaščáková. V svojom príspevku sa zaoberala postojmi adolescentných rodičiek z rómskej komunity  k tehotenstvu. V diskusii čerpala z osobných skúseností s prácou s marginalizovanými skupinami, ktorým sa venuje […]

Dočítať sa viac...

Smernica o poplatkoch na akademický rok 2022/2023

Smernica-rektora-o-poplatkoch-2022_2023

Dočítať sa viac...

Mesačné rozvrhy – akademický rok 2021/2022

február 2022 marec 2022 apríl 2022 máj-2022

Dočítať sa viac...

Zbierka pre Ukrajinu

0

Humanitárna zbierka pre Ukrajinu Študenti odboru ošetrovateľstva a vyučujúce z nášho pracoviska sa zapojili do potravinovej zbierky na pomoc ľudom vo vojnou zmietanej Ukrajine. Iniciátorky zbierky dr. Ševčovičová, doc. Hrindová a dr. Trnková v termíne od 7. do 9. apríla prijímali humanitárnu pomoc, sústredenú v priestoroch školy. Spoločne označili zabalený tovar v krabiciach názvami v ukrajinčine. Zbierku potravín následne doručila doc. […]

Dočítať sa viac...