Author Archives: Dana Sústriková

Harmonogram skúšok v ak. roku 2022/2023

harmonogram skúšok 2022-23

Dočítať sa viac...

LIST REKTORA

Moje milé a drahé kolegyne, kolegovia, študenti   rok 2022 vyzeral byť pre našu školu veľmi úspešný, ale záver nás všetkých šokoval a zaskočil. Opustil nás náš drahý profesor Vladko Krčméry. Ku každému človeku mal veľmi blízko a všetci sme veľmi intenzívne s hlbokým zármutkom prežívali a aj prežívame jeho neočakávaný odchod. Bol láskavý, ľudský, vľúdny a mimoriadne […]

Dočítať sa viac...

PODMIENKY PRIJÍMACIEHO KONANIA NA AKADEMICKÝ ROK 2023/2024

Nezdravotnícke programy 2023-2024   –  odbor SOCIÁLNA  PRÁCA Zdravotnícke programy 2023-2024  –  odbor  OŠETROVATEĽSTVO Potvrdenie o zdrav.spôsobilosti bc. mgr pre OŠE Prihláška Bc Prihláška na Mgr. stupeň   Podrobnejšie informácie nájdete  nižšie: podmienky prijatia na štúdium Bc. – 2023-24  platné pre celú VŠZaSP  sv. Alžbety   n.o,. Bratislava podmienky prijatia na Mgr. stupeň 2023-24  platné pre celú VŠZaSP  […]

Dočítať sa viac...

Rozvrh na letný semester akademického roka 2022/2023

január 2023 február 2023  

Dočítať sa viac...

Harmonogram obhajob diplomových prác

Harmonogram obhajob diplomových prác v odbore Ošetrovateľstvo – 12.1.2023 Harmonogram obhajob diplomových prác v odbore Sociálna práca – 13.1.2023

Dočítať sa viac...

KO N D O L E N C I A

0

So zármutkom sa vyrovnávame s informáciou,   že Dr. h. c. mult. prof. MUDr. Vladimír Krčméry, DrSc.,  nás dňa 20. decembra 2022 navždy opustil.  Vo viere, že život sa smrťou nekončí iba sa mení,  sme pevne presvedčení, že jeho dielo nezanikne.  Odhodlanie máme. Nájdeme v sebe silu, aby sme spoločne išli ďalej.  Preto zomknime sa, udržme kontinuitu […]

Dočítať sa viac...