Author Archives: admin

Kontaktné údaje VŠZaSP sv. Alžbety, detašovaného pracoviska bl. Sáry Salkahíziovej v Rožňave

Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, n.o. Bratislava detašované pracovisko bl. Sáry Salkaháziovej Kósu Schoppera 22 048 01 Rožňava Vedúca pracoviska: prof. PhDr. Mária Kilíková, PhD. MPH mobil: 0911 677145 e-mail: m.kilikova@gmail.com Asistentka: Mgr. Dana Sústriková mobil: 0911 667144     (v každý pracovný deň od 9,00-15,00) e-mail: d.sustrikova@gmail.com

Dočítať sa viac...

Ocenenie Biele srdce získala naša študentka

0

Na Slovensku sa prestížne ocenenie Biele srdce udeľuje výnimočným sestrám a pôrodným asistentkám už 20 rokov. Počas tohto obdobia si symbolickú brošňu so srdcom, symbolizujúcu starostlivosť, poznanie a ľudskosť, prevzalo doposiaľ 391 ocenených. Medzi laureátmi sa v roku 2020 ocitla aj absolventka bakalárskeho študijného programu ošetrovateľstva Oľga Dzimková. Jej empatiu, ľudský prístup, ochotu pomáhať ľuďom […]

Dočítať sa viac...

EXKURZIA PRVÁKOV V ŽAKOVCIACH

0

Dňa 06. júna 2014 navštívili študenti prvého ročníka denného štúdia odboru sociálna práca VŠZaSP sv. Alžbety detašovaného pracoviska bl. Sáry Salkaházi v Rožňave pod vedením pedagóga ThLic. Petra Lacu, PhD., spoločne s niekoľkými klientmi zariadenia Subsidium – špecializované zariadenie, pre seniorov a domov sociálnych služieb v Rožňave, ktorých sprevádzala PhDr. Ingrid Ferenčíková,  Inštitút Krista Veľkňaza v Žakovciach, ktorý má […]

Dočítať sa viac...

Exkurzia Krízového centra DORKA v Košiciach

Študenti dnes už 3.r. Bc štúdia v dennej forme, odboru Sociálna práca Vysokej školy zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Rožňave v akademickom roku 2013/2014 sa dňa 29.04.2014 v rámci predmetu sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately zúčastnili exkurzie v Krízovom centre DORKA v Košiciach na Hemerkovej ulici.

Dočítať sa viac...